Kuenenpleinbuurt | Openbare ruimte

Enkele jaren geleden is de gehele openbare ruimte in de buurt op orde gebracht. Dus het gaat in het plan om de openbare ruimte rondom de nieuwbouwprojecten, zoals het groen aan de Bergerslaan en de nieuwe straat bij het Hilbersplein. De groene ruimtes van de Indische Buurt worden ook opgeknapt als onderdeel van de renovatie.

Belangrijk voor de openbare ruimte is of er een warmtenet komt. Maar dit is nog onzeker. Een warmtenet zou kansen bieden om de buurt nog duurzamer te maken.

  • Het Kuenenplein is dé centrale plek in de buurt en willen we vernieuwen als de woningen tussen Hilbersplein en Kuenenplein klaar zijn.
  • Wat moet blijven en wat ontbreekt? Een aantal dingen moeten er komen, zoals een buurtspeeltuin voor (kleine en grote) kinderen. En: extra bomen en ander groen om hittestress in de zomer te minderen. Denk ook aan stroken om regenwater tijdens hevige buien op te vangen.
  • We willen het plein zo groen mogelijk houden met toevoeging van extra bomen waar dat mogelijk is. Zodat het meer een klein parkje wordt. Gezonde bomen worden in de gemeente Beverwijk in principe niet gekapt.
  • Hoe dit eruit komt te zien en wat de verdere mogelijkheden zijn bespreken we graag met de buurt.
  • Uitvoering door: gemeente

Tijdens het live vragenuur van 17 juni 2020 zijn er zorgen geuit over het parkeren in de buurt. Hierbij een toelichting van de gemeente:

“Er komen meer woningen bij. Het gemeentelijk parkeerbeleid moet er aan bijdragen dat woonwijken leefbaar blijven. De belangrijkste uitgangspunten voor parkeren zijn vastgelegd in de Kadernota Parkeren en de Nota Parkeernormen.

Voor nieuwbouw geldt dat er – op basis van het voorgenomen programma, loopafstanden en de beschikbare restcapaciteit – voldoende mogelijkheden voor parkeren zijn.

  • De loopafstand van een woning tot aan een parkeerplaats is 100 meter voor de eerste auto. Voor extra auto’s geldt een loopafstand van 250 meter.
  • Voor het aantal toe te voegen woningen gelden parkeernomen. Dit is een factor die we over het nieuwbouwprogramma rekenen. Zo weten we hoeveel parkeerplaatsen er nodig zijn.

In de ‘Nota Parkeernomen’ staat dat bij de ontwikkeling van een locatie de parkeerdruk nu en in de toekomst geen overlast mag geven in de directe omgeving, tenzij daar aantoonbaar structurele restcapaciteit aanwezig is. Parkeren wegen we dus altijd mee in de planuitwerking en bij de aanvraag voor de individuele bouwvergunningen.”

Contact met de gemeente

Heeft u vragen over  de openbare ruimte? Vul dan het contactformulier in