Kuenenpleinbuurt | Laan van Kanaän

De eerste uitwerking voor de nieuwbouw aan de Laan van Kanaän is gereed.  

De planning van de bouw 

Hieronder ziet u een planning van het proces van de voorbereiding tot en met de oplevering van de woning. U kunt hierin ook zien op welke manier we omwonenden betrekken.  

WatInhoud & rol omwonenden Wanneer
Informatie aan omwonenden en online bijeenkomstPré Wonen informeert de omwonenden. Januari 2022
Pré wonen dient het plan in bij de gemeente
(wijzigingsplan)
De gemeente toetst het zogenaamde wijzigingsplan en legt het ter inzage. Omwonenden kunnen hierop reageren door het inbrengen van hun mening / zienswijze. Na behandeling van de zienswijzen wordt het wijzigingsplan vastgesteld. Februari t/m april
Uitwerken planHet plan wordt meer in detail uitgewerkt als voorbereiding op de bouw. Buurtbewoners worden betrokken bij de uitwerking. Mei t/m juli
Uitgewerkte plan indienen bij de gemeente Het gaat om de aanvraag bouw- en omgevingsvergunning.Voor de zomer
Start bouwEen groot gedeelte wordt prefab in de fabriek gemaakt. Dat scheelt ook overlast voor de omwonenden! 1e kwartaal 2023
Oplevering woningenWe leveren de woningen op aan de nieuwe bewoners.4e kwartaal 2023

Een impressie

(onder voorbehoud)

Hieronder ziet u een aantal schetsen van het gebouw. Bij elke schets hebben we een korte toelichting geschreven. Het is nog een heel globaal ontwerp. Let daarom alstublieft niet teveel op de kleuren of de indeling en afwerking van de gevels.  Pas in de volgende fase gaan we meer op detail uitwerken. 

1) Locatie geplande nieuwbouw Laan van Kanaän. 

2) Kansenkaart openbare ruimte Kuenenpleinbuurt (gemeente Beverwijk).

Uit een onderzoek van de gemeente naar de inrichting van de openbare ruimte en leefbaarheid.  Voor de Laan van Kanaän (nr. 7) wordt het aantrekkelijker maken van de oevers watergang aan de Schuurmanstraat als kans benoemd. De openbare ruimte rondom het project wordt door de gemeente aangepakt. De aansluiting van het nieuwe woongebouw op de openbare ruimte is de verantwoordelijkheid van Pré Wonen. Uiteraard gaat dit in samenspel met omwonenden, gemeente en Pré Wonen. 

3)* Footprint / projectie van het bouwvlak van het nieuwe woongebouw.    

4)*  Maximaal 4 bouwlagen met in het midden de centrale entree en gemeenschappelijke berging.  

5) Impressie van mogelijk gevelbeelden.

6) Schets van de entree van het woongebouw aan de Laan van Kanaän.

7) Referentiebeeld van mogelijke, later te bepalen afwerking van de gevels.  

Afbeelding 5 t/m 7 zijn ter illustratie en geven slechts een indruk van een mogelijke en nog nader te bepalen toekomstige invulling van gevelindeling, kleuren en materialen. Aan deze afbeeldingen kunnen geen rechten ontleend worden.

Noot bij 3)* en 4)* :
In het huidige bestemmingsplan zijn onderstaande randvoorwaarden vastgesteld;

  • Het maximaal aantal te projecteren woningen is 34.
  • De maximale bouwhoogte is 13 meter.
  • Het te projecteren bouwvlak heeft een diepte van maximaal 13 meter.
  • De geboden parkeeroplossing dient te voldoen aan het gemeentelijk parkeerbeleid.

Contactpersoon Pré Wonen:
Mary Moerman – Projectcoördinator Sociaal | T: 06 15 69 83 18 |
E: marymoerman@prewonen.nl

De getoonde impressies zijn bedoeld om u een indruk van de woningen en de woonomgeving te geven. De impressies en afbeeldingen kunnen daarom afwijken.