Kuenenpleinbuurt | Indische buurt

De 156 appartementen in 6 portiekflats aan de Borneostraat, Sumatrastraat, Javastraat, Schuurmanstraat en Laan van Kanaän, ook wel Indische buurt genoemd, willen we renoveren.

  • De portiekflats hebben een uitgesproken architectuur. Daarnaast is er veel groen en een ligging op het zuiden. We willen betaalbare huurwoningen behouden voor de wijk.
  • Samen met Bouwbedrijf BAM hebben we in de afgelopen periode onderzocht wat we in grote lijnen bij de renovatie gaan doen. Uitgangspunt is steeds geweest dat we de woningen goed opknappen maar dat ze ook betaalbaar blijven voor (toekomstige) huurders. Er ligt nu een globaal plan. Dit is besproken met de projectcommissie (bewoners uit de buurt). Het plan gaat binnenkort ter goedkeuring naar de directie van Pré Wonen. Zodra de directie akkoord is, starten we na de zomer met de verdere uitwerking van dit plan.
  • Start planvorming: 2021. Geplande uitvoering: 2023.
  • Door: Pré Wonen

Hieronder ziet u een planning van het proces van de voorbereiding tot en met de oplevering van de woning. U kunt hierin ook zien op welke manier we omwonenden betrekken.

Wat gebeurt er?Welke periode?
(hou er rekening mee dat dit altijd kan wijzigen)
Huisbezoeken en oprichten projectcommissies (groep bewoners)Overleg gestart in november 2021
Uitwerken globale plan met aannemer en projectcommissieNovember 2021 - januari 2022
Uitgangspunten renovatie bekendApril / mei 2022
Uitwerken plannenTot ongeveer november 2022
Bespreken plannen met bewonersDecember 2022
Voorbereiden uitvoeringTot juli 2023
Uitvoering werkzaamhedenJuli 2023 - december 2023

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief juni 2022

Heeft u sociale vragen en woont u in de Indische buurt?
Neem dan contact op met: Anjo Kwakkenbos, Consulent Projecten
T: 06 52 57 20 05 | M: anjokwakkenbos@prewonen.nl

Heeft u algemene vragen over de gebiedsvisie, de renovatie van de woningen of de plannen voor de nieuwbouw?
Neem dan contact op met Herko Timmer,  Consulent Projecten
T: 06 31 62 10 72 | M: herkotimmer@prewonen.nl