Kuenenpleinbuurt | Indische buurt

De 156 appartementen in zes portiekflats aan de Borneostraat, Sumatrastraat, Javastraat, Schuurmanstraat en Laan van Kanaän, ook wel Indische buurt genoemd, willen we renoveren.

  • De portiekflats hebben een uitgesproken architectuur. Daarnaast is er veel groen en een ligging op het zuiden. We willen betaalbare huurwoningen behouden voor de wijk.

  • De afgelopen maanden is er uitgebreid technisch ondezoek gedaan. Bijvoorbeeld naar de fundering en draagkracht van het pand. De onderzoeken bevestigen dat renovatie goed mogelijk is. De volgende stap is het besluit welke werkzaamheden we precies gaan doen. Ervaringen van de bewoners is daarvoor belangijk. Daarom starten in juli 2021 de persoonlijke huisbezoeken. Deze lopen door tot en met september. Bewoners ontvingen hierover onlangs een brief.
  • Als de exacte aanpak bekend is bekijken we welke voorzieningen voor bewoners nodig zijn.
  • Bewoners de mogelijkheid mee te praten in een projectcommissie
  • Start planvorming: 2021. Geplande uitvoering: 2023.
  • Door: Pré Wonen

Heeft u sociale vragen en woont u in de Indische buurt?
Neem dan contact op met: Anjo Kwakkenbos, consulent projecten
T: 06 52 57 20 05 | M: anjokwakkenbos@prewonen.nl

Heeft u algemene vragen over de gebiedsvisie, de renovatie van de woningen of de plannen voor de nieuwbouw?
Neem dan contact op met Helma Meuldijk,  projectcoördinator sociaal
T: 06 50 05 08 68 | M: helmameuldijk@prewonen.nl