Kuenenpleinbuurt | Grebbestraat

Op de locatie van de voormalige school De Wilgenroos onderzoeken Woonopmaat en stichting Odion of zij hier 33 wooneenheden kunnen bouwen. In het nieuwe gebouw van drie woonlagen komen zorgappartementen voor (jonge) mensen met ene lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Daarnaast ruimtes voor het begeleidend personeel en per verdieping een huiskamer. De voordeur is straks aan de Laan van Kanaän.

  • Geplande start bouw: begin 2021
  • Door: Woonopmaat
AantalTypem2 gboHuurBijzonderheden
33zorgappartementenn.t.b.sociale huurHuiskamer per verdieping

Er is tijdens het live vragenuur op 17 juni 2020 gevraagd naar de kastanjes, naast voormalige school de Wilgenroos. Hier leest u een toelichting:

“Woonopmaat huldigt het natuurinclusief bouwen. In veel van onze projecten neemt dit ook een steeds belangrijkere plaats in. Zo zijn we ook begonnen aan het Odion-project op de Grebbestraat.

Rolstoelgeschikte woningen
De vereisten van stichting Odion rondom deze rolstoelgeschikte woningen hebben we geprobeerd te vertalen in een zo goed mogelijk bouwplan. Zo compact mogelijk, zo geschikt mogelijk voor de doelgroep. Dit heeft uiteindelijk het Voorlopig Ontwerp opgeleverd.

Bomen en de tuin
Natuurlijk zijn we aan het proberen om het gebouw dusdanig in de ruimte te plaatsen dat we zoveel mogelijk bomen kunnen sparen. Er is nu misschien een variant waarbij we een viertal bomen in de hoek en langs de Grebbestraat en Laan van Kanaän kunnen laten staan. Een groot probleem is daarbij dat dit de benodigde ruimte voor de door Odion noodzakelijk geachte tuin voor de bewoners inneemt. Ook de geplande (en noodzakelijke) parkeervoorziening komt daarbij in het geding.

De gezondheid van de bomen is niet goed
Dan misschien het belangrijkste element: de gezondheid van de bomen. Deze is niet goed. Een aantal jaren geleden is geadviseerd een drietal bomen te kappen. Ook de overige bomen zijn niet gezond, verschillend per stuk. De maximale levensverwachting van de bomen werd in 2016 ingeschat op maximaal 10 jaar.

Kappen, groenplan en bomen terugplaatsen
We hebben daarom aan de gemeente voorgesteld om het gebouw te bouwen en de bomen nu te kappen. We willen tegelijkertijd bij de herinrichting van de openbare ruimte en het maken van de tuin een groenplan maken. Daarbij willen we zoveel als mogelijk bomen terugplaatsen. De ecoloog die aan het project verbonden is, heeft daarvoor al enkele voorstellen gedaan die we in overleg met de groenafdeling van de gemeente dan verder uit moeten werken.

Zodra er meer duidelijke schetsen/voorstellen zijn, informeren we de omwonenden hier vanzelfsprekend over.

Situatieschets en impressie (onder voorbehoud)

Contact met Woonopmaat over deze fase:

Peter van Raamsdonk (projectleider) | E: post@woonopmaat.nl
T: 0251- 25 60 10

De getoonde impressies zijn bedoeld om u een indruk van de woningen en de woonomgeving te geven. De impressies en afbeeldingen kunnen daarom afwijken.