De Kuenenpleinbuurt werd in de jaren ’50 gebouwd.
Uw buurt willen we in het geheel graag nóg mooier maken!

Gemeente Beverwijk, Woonopmaat en Pré Wonen werken samen met buurtbewoners aan de verbetering van de Kuenenpleinbuurt. Om de buurt te laten bloeien tot:

  • Een diverse wijk met een goede woningmix van gerenoveerde en nieuwe woningen; eengezinswoningen en appartementen; sociale huur en vrije sector.
  • Een prettige en groene wijk met een fijne openbare ruimte met aandacht voor groen in de wijk. 
  • Een duurzame wijk. 

Aangepast plan 

In de zomer van 2020 zijn de eerste plannen voor de Kuenenpleinbuurt bekend gemaakt. In samenwerking met een klankbordgroep bestaande uit buurtbewoners, zijn de plannen voor de wijk behoorlijk aangepast. Er ligt nu een verbeterd plan waar alle partijen achter staan. Deze nieuwe gebiedsvisie is in februari 2022 vastgesteld door de gemeente. 

Advies Klankbordgroep 

Uit de gesprekken met de klankbordgroep zijn een aantal aandachtspunten naar voren gekomen. Op het gebied van leefbaarheid is onder andere aandacht voor woongenot, betrokkenheid en sociale samenhang in de buurt van groot belang.  

Ook is met de klankbordgroep gesproken over de openbare ruimte in de buurt. Meer ontmoetingsplekken, meer groen en een mix van woningtypen zijn hierbij belangrijke aandachtpunten.  

Het advies van de klankbordgroep wordt meegenomen in de verdere uitwerking van de deelprojecten voor de Kuenenpleinbuurt. Onder het kopje Nieuwe stekken vindt u de beschikbare informatie over de verschillende deelprojecten.  

Oude gebiedsvisie (2020)

Gebiedsvisie

Nieuwe gebiedsvisie (2022)

Volg de wijkactiviteiten op Facebook

Op deze website vindt u informatie over de nieuwbouw- en renovatieprojecten in de wijk. Alle sociale activiteiten kunt u volgen op de Facebookpagina.