Gebiedsvisie vastgesteld door de gemeenteraad

Gebiedsvisie vastgesteld door de gemeenteraad

Op 26 november 2020 is  de gebiedsvisie is vastgesteld door de gemeenteraad. Zie de besluitenlijst van de gemeente (punt 04).

Pré Wonen, Woonopmaat en gemeente nemen de overwegingen uit de besluitenlijst  mee in de ontwikkelingen.

De gebiedsvisie schetst het kader voor de komende jaren. Wij bedanken alle bewoners die suggesties en kritiek inbrachten.Dit is nog geen eindbeeld: de planuitwerking begint nu pas. Dit doen we graag samen met bewoners.

Op wijkniveau: alle 100 mensen die in de zomer aangaven mee te willen denken in de klankbordgroep, zijn aangeschreven. Ook de mensen van de eerder opgerichte bewonersgroep. We ontvingen 11 reacties. Deze 11 mensen ontvingen onlangs de bevestigingsbrief. De insteek is dat we regelmatig met deze vertegenwoordiging uit de wijk om tafel gaan. Zij krijgen binnenkort een meer uitgebreid bericht en een datumvoorstel voor een eerste bijeenkomst.

Op projectniveau willen we in kleine groepjes de details bespreken. Een huurder van een woning die in de Gebiedsvisie Kuenenpleinbuurt is opgenomen, kan bijvoorbeeld plaatsnemen in een bewonerscommissie en meepraten over de plannen voor dat betreffende wooncomplex.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.