Kuenenpleinbuurt

Samen met de Gemeente Beverwijk, Woon op Maat en buurtbewoners, werkt Pré Wonen aan de verbetering van de Kuenenpleinbuurt. In de zomer van 2020 zijn de eerste plannen voor de Kuenenpleinbuurt bekend gemaakt. In samenwerking met een klankbordgroep bestaande uit buurtbewoners, zijn de plannen voor...

In deze tweede nieuwsbrief  leest u nieuws van de klankbordgroep, hoe het gaat met het eerste project van Woonopmaat en stelt het Sociaal Team zich aan u voor. U ontvangt iedere drie maanden een nieuwsbrief. Veel leesplezier! Nieuwsbrief-Kuenenpleinbuurt-augustus-2021...

In deze eerste nieuwsbrief van gemeente Beverwijk, Pré Wonen en Woonopmaat leest u het laatste nieuws over de plannen voor de Kuenenpleinbuurt. U ontvangt iedere drie maanden een nieuwsbrief. Ook leest u meer van de klankbordgroep. Nieuwsbrief Kuenenpleinbuurt april 2021...

Op 26 november 2020 is  de gebiedsvisie is vastgesteld door de gemeenteraad. Zie de besluitenlijst van de gemeente (punt 04). Pré Wonen, Woonopmaat en gemeente nemen de overwegingen uit de besluitenlijst  mee in de ontwikkelingen. De gebiedsvisie schetst het kader voor de komende jaren. Wij bedanken alle bewoners...

Door de situatie rondom Corona hebben we veel informatie over de plannen voor de Kuenenpleinbuurt in juni helaas online moeten geven. Voor u was dit niet ideaal. Dat begrijpen we goed. We hadden u vanzelfsprekend graag live eerder ontmoet om uw vragen te beantwoorden. Dit...

De gemeente Beverwijk, Pré Wonen en Woonopmaat willen ook de Kuenenpleinbuurt nóg mooier maken. Hiervoor is een concept-plan (concept-gebiedsvisie) gemaakt. Alle informatie, impressies én een grote animatie vindt u op deze pagina. Buurtbewoners uit de Kuenenpleinbuurt zijn uitgenodigd daar online reageren en hun ideeën te geven...