Inloopbijeenkomst 22 augustus: een kort verslag

Inloopbijeenkomst 22 augustus: een kort verslag

Door de situatie rondom Corona hebben we veel informatie over de plannen voor de Kuenenpleinbuurt in juni helaas online moeten geven. Voor u was dit niet ideaal. Dat begrijpen we goed. We hadden u vanzelfsprekend graag live eerder ontmoet om uw vragen te beantwoorden. Dit kon alsnog op zaterdag 22 augustus jl.

Zo’n 145 buurtbewoners kwamen in de loop van de dag naar buurtcentrum Wijk aan Duin aan de Wilgenhoflaan 2c. Medewerkers van de gemeente, Pré Wonen en Woonopmaat gaven aan de hand van presentatieborden uitleg en beantwoordden vragen. Bewoners konden met post-its suggesties opschrijven/feedback geven. Ook is met een delegatie van bewoners gesproken. Hieronder ziet u een aantal foto’s en leest u informatie over wat er met uw input gebeurt:

– Uw reacties en mails gaan als samenvatting in de bijlage mee met de gebiedsvisie.
– De bewonersgroep ontvangt een verslag van wat er is besproken en de samenwerkingspartners gaan aan de slag met de feedback. Het is goed dat we in contact zijn en elkaar hebben gesproken.
Informatieborden-inloopbijeenkomstKuenenpleinbuurt-22aug20 (13GB)

De behandeling van de gebiedsvisie met bijlagen bij de gemeente is als volgt:(data volgens planning gemeente)

  • 15 september 2020: het College van B&W behandelt de definitieve gebiedsvisie;
  • 21 september 2020* : de agendacommissie zet een onderwerp formeel op de agenda van de raadscommissie. Zodra dit is gebeurt zetten we een link hier op de website;
  • 20 oktober 2020 (AANGEPASTE DATUM!): College van B&W is akkoord. De raadscommissie behandelt op 20 oktober de gebiedsvisie. Daar worden nog geen besluiten genomen. Wel debatteert men over de inhoud van de gebiedsvisie. De raadscommissie bepaalt of deze behandelrijp is voor de raadsvergadering.
  • De raadscommissie vergadert door Covid-19 online. De uitzending kunt u online volgen via de website van de gemeente. Alle informatie (agenda en inspraak), leest u hier. Bij een raadscommissie bestaat de mogelijkheid voor burgers om in te spreken. Hiervoor moet u contact opnemen met de griffie. 
  • 29 oktober 2020: hierna volgt behandeling in de raadsvergadering. Daar wordt de definitieve gebiedsvisie, bij een meerderheid, vastgesteld. Dit is dan het kader voor de ontwikkeling van de wijk.
  • Daarbinnen worden de komende jaren de plannen uitgewerkt.

Wijkoverstijgende onderwerpen willen gemeente, Pré Wonen en Woonopmaat in een samen te stellen klankbordgroep bespreken en toetsen. Dit is na vaststelling in de gemeenteraad. We willen verbinding zoeken met de eerder opgerichte bewonersgroep en mensen die zich online hebben opgegeven om mee te denken (via de online vragenlijst).

Op projectniveau willen we in kleine groepjes de details bespreken. Een huurder van een woning die in de Gebiedsvisie Kuenenpleinbuurt is opgenomen, kan bijvoorbeeld  plaatsnemen in een bewonerscommissie en meepraten over de plannen voor dat betreffende wooncomplex. Op basis van het definitieve ontwerp vragen de corporaties bouwvergunningen aan. Bewoners kunnen een zienswijze indienen.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.